Dom Informator / Blog / Energia dla domu / Energia dla domu – obowiązki związane ze zmianą sprzedawcy prądu

Energia dla domu – obowiązki związane ze zmianą sprzedawcy prądu

Na wstępie należy zaznaczyć, że od 2007 roku istnieje rozróżnienie na sprzedawcę i dostawcę prądu. Tego drugiego nie możemy zmienić, gdyż prawo nie daje nam takiej możliwości. Cały teren Polski jest podzielony na pięć stref, w których różne podmioty trudnią się zachowaniem odpowiedniego stanu infrastruktury powiązanej z dostarczaniem prądu.

Czy warto zmieniać sprzedawcę prądu?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wcale nie muszą kupować energii elektrycznej od dostawcy prądu. Można skorzystać z tej oferty, jednak sam zakup – nie musi być powiązany z dostawcą. Często okazuje się, że nabycie prądu od innego podmiotu jest znacznie tańsze, dlatego grono osób korzystających z tej możliwości stale rośnie.

Przed zmianą sprzedawcy prądu, warto się jednak upewnić, że w okolicy działają podmioty, które rzeczywiście oferują lepsze ceny. W takiej sytuacji, można rozpocząć procedurę podpisywania nowej umowy i rozwiązywania – obecnie obowiązującej.

Podpisanie nowej umowy – na co zwrócić uwagę?

Po upewnieniu się, że energia dla domu może być tańsza, gdy zmienimy sprzedawcę prądu, należy podpisać z nim umowę kompleksową. Koniecznie trzeba upewnić się, że dostarczanie energii rozpocznie się już PO zakończeniu okresu wypowiedzenia u obecnego sprzedawcy – w innej sytuacji narazimy się na konieczność płacenia rachunków podwójnie lub ponoszenia wysokich kar umownych.

Uwaga: na etapie wypowiedzenia umowy, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia woli: tylko taka forma przyniesie oczekiwane skutki. Warto wiedzieć, że przy pierwszej zmianie dostawcy wypowiadamy mu umowę kompleksową.

Następnie, po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą i rozwiązaniu uprzednio obowiązującej umowy kompleksowej (czyli takiej, która obejmuje sprzedaż i dystrybucję od jednego podmiotu) – należy zawrzeć umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych z podmiotem, z którym uprzednio podpisana była umowa kompleksowa. W ten sposób rozdzielimy sprzedaż od dystrybucji i będziemy uzyskiwać świadczenia od dwóch odrębnych podmiotów.

Related Posts