Dom Informator / Blog / BHP / Znaki BHP: czym są i jakie pełnią funkcje?
Znaki BHP: czym są i jakie pełnią funkcje

Znaki BHP: czym są i jakie pełnią funkcje?

Znaki bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) to obowiązujące normy i zasady, które mają zapewnić bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy. Są one stosowane w wielu miejscach pracy, aby zapewnić minimalną ochronę pracownikom. Wszystkie znaki BHP powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i muszą być dostosowane do specyfiki danego miejsca pracy.

Znaczenie znaków BHP

Znaki BHP są częścią systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy. Stanowią one ważny element działań zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i służą jako wyraźny sygnał dla wszystkich pracowników. Ułatwiają one identyfikację czynników zagrożenia i umożliwiają łatwiejsze zrozumienie zasad bezpieczeństwa.

znak bhp ostrzegawczy przed żrącymi substancjami

Rodzaje znaków BHP

Istnieje wiele rodzajów znaków BHP (sprawdź), które stosowane są w miejscach pracy, aby zapobiegać wypadkom. Do najbardziej podstawowych z nich należą:

  • Znaki przestrzegające: te znaki są najbardziej powszechne i mają na celu informowanie pracowników o niebezpiecznych warunkach oraz ostrzegają ich przed zachowaniem, które może zagrozić ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Do najczęstszych znaków przestrzegających należą zakazy palenia i używania telefonów komórkowych, a także ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym, wybuchowym i kontaktem z gorącymi lub chemicznymi substancjami.
  • Znaki informacyjne: te znaki służą do informowania pracowników o istniejących procedurach i odpowiedzialnościach. Mogą one dotyczyć m.in. instrukcji dotyczących zachowania się w danych warunkach lub instrukcji dotyczących sprzętu i odzieży ochronnej.
  • Znaki ewakuacyjne: służą one do wskazania lokalizacji wyjść ewakuacyjnych i drogi ewakuacyjnej w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji awaryjnych. Znaki ewakuacyjne to kwadratowe lub prostokątne oznaczenia w kolorze zielonym, otoczone białą ramką. Ich charakterystyczny wygląd i piktogramy w jasny i przejrzysty sposób wskazują kierunek ucieczki. Znaki ewakuacyjne są podstawowymi oznaczeniami każdego obiektu, niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie. Umieszczenie odpowiednich znaków ewakuacyjnych jest obowiązkowe w wielu obiektach użyteczności publicznej. Muszą one zapewniać dobrą widoczność nawet w przypadku braku oświetlenia.
Posted in BHP

Related Posts