Dom Informator / Blog / Materiały budowlane / Jakie kolory kasków są noszone na budowie?
Jakie kolory kasków są noszone na budowie?

Jakie kolory kasków są noszone na budowie?

Kaski to produkty powszechnie wykorzystywane przez pracowników na wielu placach budowy. Pełnią one nie tylko funkcję ochronną, lecz także pozwalają bardzo łatwo oraz intuicyjnie rozróżnić poszczególnych pracowników. Co oznaczają poszczególne kolory kasków na budowie?

Kolor kasków a obowiązujące przepisy

Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują dokładnie tego, jakie kolory kasków powinny być wykorzystywane na budowie. O tym, w jakich barwach kaski będą nosić poszczególni pracownicy budowy decydują regulacje ustalane wewnątrz poszczególnych zakładów pracy.

Niemniej rozporządzenie ministra infrastruktury dotyczące BHP podczas wykonywania poszczególnych robót budowlanych mówi o tym, że noszenie przez pracowników kasków na placach budowy jest obligatoryjne. Brak takiego okrycia głowy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary w wysokości minimum 1000 zł.

Kolor kasków a obowiązujące przepisy

Co oznaczają poszczególne kolory kasków ?

Kolor kasku na budowie jest zależny od funkcji pełnionej przez pracownika. Na poszczególnych placach budowy można bardzo często spotkać się ze stałym podziałem kolorów kasków. Wyróżnia się:

kaski czarne – które dedykowane są dla inspektorów nadzorów autorskiego oraz architektów

kaski zielone – które są przeznaczone dla pracownik BHP

kaski pomarańczowe – noszone przede wszystkim przez geodetów

kaski czerwone – dedykowane dla praktykantów, stażystów oraz gości przebywających na placu budowy

kaski żółty – noszone przez pracowników fizycznych

kaski niebieskie – oferowane dla elektryków, operatorów maszyn oraz osób pracujących na wysokościach

kaski białe – przeznaczone dla inspektorów nadzoru, inżynierów oraz kierowników budowy.

Related Posts